Naar een vitale samenleving

CMO Flevoland is hét advies en projectenbureau voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Samen met haar partners creëert CMO Flevoland innovatieve oplossingen die bijdragen aan een krachtige samenleving. Een samenleving waarin iedereen meedoet.

CMO Flevoland bestaat uit drie teams:

CMO Project & AdviesZorgbelang Flevoland Zowelwerk 

Meer over CMO