Belangstelling in de pers voor tablet ouderen

CMO Flevoland heeft meegewerkt aan de realisering van een tablet voor weinig digivaardige senioren. De tablet is ontwikkeld in een internationaal samenwerkingsverband onder de naam Kith & Kin. De testfase is succesvol afgerond en op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een in de markt te zetten product. Net na de afronding kreeg de tablet de nodige publiciteit. Zo berichtte de nieuwsbrief ouderen over het project en was er ook aandacht in het blad Zorg&Welzijn. Ook op de website van ZonMW is aandacht voor de tablet.

De tablet is door zeven organisaties in drie landen (Oostenrijk, Zwitserland en Nederland) opgezet. CMO Flevoland en technisch ontwikkelaar YoooM zijn de Nederlandse partners in het project. CMO Flevoland vervulde in het internationale consortium vooral de rol om eindgebruikers in Nederland te betrekken bij het proces en testen uit te voeren. Ook het, op een aantal momenten, met vertegenwoordigers van de doelgroep testen van het apparaat in ontwikkeling behoorde tot de taken.

Kith & Kin is een tablet voor mensen zonder enige of met weinig digitale vaardigheden. De testperiode in de praktijk wijst uit dat ouderen er gemakkelijk gebruik van maken en er enthousiast over zijn. Lenie werkte mee aan het testen van Kith&Kin en vertelt in een filmpje over haar ervaringen.

De doelgroep werd ook actief betrokken bij de voorbereidingen. Zij gaven vooral aanwijzingen over functionaliteiten en gebruiksgemak

Onderzoek: Grote ‘echte’ drukknoppen
In het onderzoek met de techniek van Cultural Probe hebben de deelnemers en een familielid/vriend een dagboek bijgehouden over welke huishoudelijke apparaten ze hebben, wat ze er prettig aan vonden en wat niet. Ook hebben zij foto’s gemaakt en vragenlijsten beantwoord. Het bleek dat swipen voor veel ouderen lastig is. Daarom is gekozen voor het werken met drukknoppen. Drukknoppen die je ook hoort als je die indrukt. Beeldbellen, foto’s maken en verzenden en spelletjes doen; het kan, zonder swipen, met simpele, grote knoppen op de frame van de tablet.

Iedere keer wanneer er aan een nieuwe ontwikkeling gewerkt was, werd de doelgroep bevraagd of dit aan hun wensen voldeed. Het was een interactief proces dat hoort bij User Centred Design. Er zijn op verschillende momenten in het proces Design workshops gegeven en focusgroepen gehouden.

Ook zijn naar aanleiding van de contacten met eindgebruikers een personas ontwikkeld. Dat gaf aan alle betrokken ontwikkelaars houvast en richting om Kith&Kin te ontwikkelen.

Plezier
De deelnemers hadden plezier aan hun deelname. Met name degenen die niet digivaardig waren, vonden het prettig bevraagd te worden en mee te kunnen werken aan het uiteindelijke product. Het viel op dat de niet-digivaardigen ouderen waren die nog volop in de maatschappij actief zijn. De aanname dat dit mensen niet digivaardige mensen vaak in een kwetsbare situatie zitten, klopte in dit project niet.

Uiteindelijk bleek dat weinig of niet-digivaardige ouderen met het apparaat overweg te kunnen en de mogelijkheden waarderen.

Het belangrijkste effect van het Kith & Kin-project is dat ouderen gemakkelijk contact kunnen onderhouden met vrienden en familie. Dat hebben ze als prettig ervaren en het vermindert hun sociale isolement.

Klik hier voor het filmpje over Kith & Kin.