Naar een krachtige samenleving

CMO Flevoland is dé strategische uitvoeringsorganisatie

CMO Flevoland zet zich regionaal in voor een sterk sociaal domein. We zijn dé strategische uitvoeringsorganisatie van de provincie, de arbeidsmarktorganisatie voor organisaties en onderwijs en de ontwikkelpartner van gemeenten. Daarnaast voeren we onafhankelijke cliëntondersteuning uit in de regio. Zo versterken we ontwikkelingen in de sector vanuit het gecombineerde perspectief van organisaties, overheden en inwoners. Daardoor kijken wij integraal en domeinoverstijgend, delen kennis tussen organisaties en overheden en kunnen als onafhankelijk verbinder optreden. CMO is actief op drie thema’s:

Versterken inwoners – OCO of Zorgbelang Flevoland
Positieve Gezondheid – WEL in Flevoland
Arbeidsmarkt en onderwijs – Zowelwerk

CMO Project & Advies, Zorgbelang Flevoland en Zowelwerk