Adviespunt Zorgbelang geeft in gemeente Dronten cliëntondersteuning sociaal domein

Adviespunt Zorgbelang van CMO Flevoland geeft onafhankelijke cliëntondersteuning. Iedereen in Dronten die vragen heeft over zorg, jeugdhulp of bijvoorbeeld voorzieningen als een scootmobiel kan contact opnemen met cliëntondersteuners Mirelle en Joyce.

Heeft u binnenkort een gesprek met een hulpverlener van de gemeente Dronten? Bent u uitgenodigd voor een keukentafelgesprek? Inwoners van Dronten kunnen gratis gebruik maken van de diensten van een cliëntondersteuner. Cliëntondersteuners denken mee en ondersteunen bij het gesprek met de gemeente of een hulpverlener.  Ook MEE IJsseloevers geeft cliëntondersteuning in het sociaal domein in de gemeente Dronten.

Wat doen de cliëntondersteuners?

De cliëntondersteuners Mirelle en Joyce van Adviespunt Zorgbelang helpen om:

* de hulpvraag duidelijker te krijgen;
* weloverwogen keuzes te maken;
* de hulp te organiseren afgestemd op de behoefte en wensen van de cliënt;
* verschillende hulpsoorten op elkaar af te stemmen.

Ook bij klachten over de Wmo of jeugdhulp wijzen zij de weg en ondersteunen.
Cliëntondersteuning is tijdelijk. Hoe lang die precies duurt is afhankelijk van de vragen die spelen en uw zelfredzaamheid.
De cliëntondersteuners van Adviespunt Zorgbelang zijn op werkdagen te bereiken op: 0320 – 752231. Of mail naar: clientondersteuning@cmo-flevoland.nl.