Adviespunt Zorgbelang

Adviespunt Zorgbelang ondersteunt individuele zorggebruikers in de regio’s Flevoland en het Gooi via:

  • Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige Zorg
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een klacht of vraag over de gezondheidszorg
    (alleen in Flevoland)
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen die zorg ontvangen vanuit het Sociaal Domein in Dronten (WMO, Jeugdwet, Participatiewet)

Adviespunt Zorgbelang is een initiatief van Zorgbelangorganisaties. CMO Flevoland voert Adviespunt Zorgbelang voor Flevoland en Gooi- en Vechtstreek uit.