Adviespunt Zorgbelang

Adviespunt Zorgbelang is een initiatief van Zorgbelangorganisaties. CMO Flevoland voert Adviespunt Zorgbelang voor Flevoland en Gooi- en Vechtstreek uit.

Het adviespunt Zorgbelang in Flevoland ondersteunt individuele zorggebruikers in de regio’s Flevoland en het Gooi. Dit doen we door drie diensten aan te bieden:

  • Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige Zorg
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een klacht of vraag over de gezondheidszorg
    (alleen in Flevoland)
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen die zorg ontvangen vanuit het sociaal domein in Dronten (WMO, Jeugdwet, Participatiewet)