Afsluiting vier jaar project Eenzaamheid

In het provinciehuis van Lelystad is op donderdag 26 april jongstleden tijdens de bijeenkomst ‘Een Krachtig Flevolands Netwerk’ het vier jarig project Eenzaamheid afgesloten.

Gedeputeerde Harold Hofstra van de Provincie Lelystad opende de bijeenkomst en blikte terug op de afgelopen vier jaar: ‘In het begin was er weinig bekend over eenzaamheid. Maar in de afgelopen vier jaar hebben we veel van elkaar geleerd. Er is meer inzicht, zowel kwalitatief en kwantitatief. Samenwerking blijkt de sleutel tot het verminderen van eenzaamheid. Eenzaamheid staat nu op de agenda, bij gemeenten en Rijksoverheid. Het is tijd om met elkaar aan de slag te gaan. Om samen met partners en professionals te onderzoeken hoe wij met elkaar onze samenleving krachtig kunnen maken’.

Petra Brink, manager CMO Flevoland: ’ in de afgelopen vier jaar heeft CMO Flevoland zich vooral hard gemaakt om door verbinding eenzaamheid aan te pakken. Door voorlichting, pilots, training en projecten. Belangrijk is om aan te sluiten  bij de mogelijkheden en behoefte van de ander. Soms is die behoefte groot en soms klein’.

Trends

Susan van Dijken van de GGD lichtte een aantal trends over eenzaamheid toe. Onder andere: eenzame mensen roken meer maar drinken minder alcohol. Wel is er meer sprake van overmatig gebruik. Onder eenzame mensen is er mogelijk een hogere kans op zelfdoding en depressies.

In Flevoland en ook landelijk stijgt het aantal eenzame mensen tussen 19 – 65 jaar. Van Dijken ‘het is onduidelijk of er echt een stijging is of dat men meer open is over eenzaamheid. Wel is het aantal senioren wat eenzaam is stabiel’. Voor meer informatie Een gezonder Flevoland en RIVM.

Lichtbundel

Een van de resultaten uit het project Eenzaamheid is het boekje Lichtbundel. In dit boekje vertellen krachtige mensen hun verhaal. Mensen die veel hebben meegemaakt en toch de weg terug wisten te vinden. Schrijfster Dorine ten Doeschot noemde krachtige mensen eerlijke mensen. Zij gaf aan dat ze van een ieder in de zaal een krachtig portret zou kunnen maken. Ten Doeschot: ‘’iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal’.

Tijdens de presentatie vertelden twee mensen uit het boekje hun verhaal. Een van hen is Natascha.
Na haar scheiding bleef ze achter met schulden. Zij wist hier zelf uit te komen door iedere cent om te draaien. Nu werkt ze in een buurthuis en helpt ze vanuit haar ervaringen mensen weer een stap verder.

Olaf is opgevoed met water. Zijn grote passie. Wilde zelf een boot bouwen en een reis maken toen hij werd geconfronteerd met een chronische ziekte. Ondanks zijn ziekte wist hij tussen operaties en revalideren door in acht jaar tijd een boot te bouwen. Hij gaf aan dat hij juist in het zwaarste moment zijn weg weer omhoog vond. Nu geeft hij zijn ervaringen door aan chronisch zieke jongeren. Hij leert ze kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Lezen Lichtbundel

Aap Blog Mies

Na de presentatie van het boekje Lichtbundel vertelde Sander Ritman van Aap Blog Mies over zijn eenzaamheid. Zijn ervaring leerde hem dat eenzaamheid zich niet laat oplossen met contact. Sander Ritman: ‘het gaat erover dat een persoon zichzelf leert begrijpen. En zichzelf de vraag stelt wie hij of zij is. Vanuit het hart. Dit maakt dat je vanzelf op onderzoek uitgaat’. Als advies gaf Sander mee: ‘laat je niet belemmeren door negatieve gedachten. In het hier en nu is alles mogelijk’.

Klik hier voor een filmpje over eenzaamheid

Start regionetwerk ‘Alles is gezondheid Flevoland’

Het vier jarig project Eenzaamheid heeft een bijdrage geleverd aan een krachtig Flevoland. Inmiddels is CMO Flevoland door de landelijke organisatie ‘Alles is gezondheid’ benaderd om een regionetwerk te starten. In opdracht van de provincie Flevoland gaat CMO Flevoland hier uitvoering aan geven.

Voor meer informatie:

‘Regionetwerk ‘Alles is gezondheid Flevoland’ veelbelovend van start’.