Beleidsrapportage Mijnkwaliteitvanleven.nl december 2018

De beleidsrapportage van het landelijk initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl (2014 – 2019) is klaar. Deze rapportage bevat uitkomsten van 54795 deelnemers. Zij hebben hun situatie in beeld gebracht met de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een grootschalig programma in Nederland om zichtbaar te maken waar goede zorg om draait. Tweemaal per jaar wordt de balans opgemaakt: hoe gaat het met mensen in Nederland?
De vragenlijst is ontwikkeld op basis van uitgebreide deskresearch.

Voor wie is Mijnkwaliteitvanleven.nl  
Mijnkwaliteitvanleven.nl is er voor mensen die te maken hebben met een chronische aandoening of beperking, de zorg voor iemand uit eigen omgeving en/of de gevolgen van het bereiken van een hoge leeftijd. Ook mensen die om andere redenen nadenken over een gezonde leefstijl kunnen de vragenlijst gebruiken om hun situatie in beeld te brengen.

Hoe werkt het?
Deelnemers ontvangen een online vragenlijst. De vragen gaan over de persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen. Hoe mensen hun dagelijks leven en gezondheid ervaren en hoe zij hun omgeving en zorg waarderen. Na het invullen van de vragenlijst ontvangen deelnemers een persoonlijk overzicht. Zo gaan deelnemers goed voorbereid in gesprek met familie, zorgverlener of de gemeente.

Wat gebeurt er met de uitkomst?  
Door het invullen van de vragenlijst dragen deelnemers bij aan een grootschalig onderzoek om de zorg te verbeteren.

Voor het lezen van de beleidsrapportage klik hier
Voor het invullen van de vragenlijst Mijnkwaliteitvanleven.nl klik hier