Burgerparticipatie: meedenken, meedoen, meebeslissen (gemeente)

Iedere burger heeft kennis, ervaring en inzichten die waardevol zijn voor de samenleving. Daarom is het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te denken en doen. Hoe pak je dat als gemeente succesvol aan? Wij als Zorgbelangorganisatie ondersteunen gemeenten bij het betrekken van burgers bij nieuw te maken beleid.

Iedere gemeente voelt niet alleen de behoefte maar ook steeds meer de noodzaak om inwoners op een meer directe manier bij beleid te betrekken. De manier waarop dat gebeurt is cruciaal.

Zorgbelang Flevoland gebruikt onder andere de volgende methodiek

Ontwikkel samen een duidelijke visie

Burgerparticipatie vraagt om een duidelijke visie en een specifieke en doelgerichte aanpak.

Bepaal je eigen rol als gemeente

De gemeente heeft iedere keer de keuze om haar eigen rol en die van de burger te bepalen. De rol van de gemeente kan uiteenlopen van sturen en regisseren tot faciliteren en loslaten.

Zet verschillende participatievormen in

Lang niet alle burgers voelen zich tot de gebruikelijke vormen aangetrokken. Ook heeft niet iedereen dezelfde kennis, tijd en energie. Kwetsbare burgers hebben behoefte aan passende, soms meer informele manieren, om mee te praten.

Rol van adviesraden

In elke gemeente vullen adviesraden hun rol anders in. Zij krijgen steeds meer nieuwe taken, zoals het structureel betrekken van kwetsbare mensen bij hun werk. Bovendien is de samenwerking met andere adviesraden in de regio belangrijker geworden.

Meer weten?

Meer weten over wat wij als Zorgbelang Flevoland voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op Greet Kamminga, g.kamminga@cmo-flevoland.nl.