Cliënten, professionals en mantelzorgers hebben baat bij OZOverbindzorg

Stel dat jij de cliënt bent. Wat wil jij dan? Cindy Hobert van OZOverbindzorg hield bij CMO Flevoland een helder betoog voor professionals tijdens het grenswerkersoverleg Positieve Gezondheid van eind april. In Flevoland gebruiken ze het digitale platform al op verschillende plaatsen. “Als je bijvoorbeeld mantelzorger voor je moeder bent, dan zit je hier echt op te wachten”, zo hield Hobert de aanwezigen voor. “En ook voor de zorg biedt het veel meerwaarde.” De cliënt houdt ondertussen de regie over wie er met elkaar contact onderhoudt op het platform. OZOverbindzorg won de Innovatieprijs Zorg 2019.

De ervaring leert dat er in de zorg veel tijd verloren gaat aan communicatie. “Even een vraag stellen aan de thuiszorg betekent bijvoorbeeld voor de huisarts meestal dat er gebeld wordt. In de wacht staan, de juiste persoon niet aan de lijn kunnen krijgen; dat is vaak de praktijk. Nu is een vraag op het platform zo gesteld, de cliënt weet wat er aan informatie wordt uitgewisseld en je loopt niet tegen problemen tussen verschillende systemen aan.”

Het gaat niet om medische informatie. “Nee, het gaat om de communicatie, om van elkaar weten wat er speelt en betrokkenen informeren.”

Simpel platform

Al die verschillende systemen maken het lastig om vanuit een zorgorganisatie met een dergelijk platform te komen. “Tussen Zwolle en Deventer zijn bijvoorbeeld al 41 thuiszorgorganisaties actief en die hebben allemaal hun eigen systemen. Die organisaties gaan echt het initiatief niet nemen, maar ze gebruiken wel graag dit simpele platform.”

Vaak zijn veel organisaties en personen bij een cliënt betrokken. “De dagbesteding maakt de cliënt mee, maar dat doen ook de buurvrouw, de mantelzorgende zoon, familieleden, Wmo-consulent, de huisarts, de thuiszorg en ga zo maar door. Als de buurvrouw iets bemerkt is het voor haar lastig om dat ergens kwijt te kunnen. Als zij van de cliënt toegang krijgt tot het platform kan ze gemakkelijk en snel melden wat haar opvalt. Daardoor kunnen de huisarts, mantelzorger of andere organisatie sneller inspelen op de situatie. En neem van mij aan, als mantelzorger zit je hier ook echt op te wachten. Het kost je vaak zoveel tijd om informatie te krijgen! Dit platform bespaart je die zoektocht.”

Elf euro winst

De ervaring leert dat iedere geïnvesteerde euro elf euro aan winst oplevert. “Het bespaart alle betrokkenen veel tijd, merken we. Voor sommige organisaties kan dat bedreigend overkomen, die zijn bang voor de bekostiging van hun uren. Maar als we de zorg ook in de toekomst vol wil houden is dit winst, dan moet dit.”

OZOverbindzorg is een heel basaal platform, ingericht op een manier dat ook laaggeletterden er mee overweg kunnen. “Het is ontstaan vanuit de vraag. De vraag van cliënten, van professionals, van mantelzorgers en die vraag is leidend.”

Luttenberg

Het platform begon voor de 2500 inwoners van het dorp Luttenberg in Overijssel. Inmiddels zijn er in het hele land 50.000 mensen op actief. Wat Hobert betreft zijn vooral gemeenten aan zet om OZOverbindzorg in te zetten. “Het kost een investering van een euro per inwoner en dat is vaak een drempel. Zorgverzekeraars willen meebetalen, maar het is het gemakkelijkst te realiseren als gemeenten het initiatief nemen.”

Meer informatie is te vinden op www.ozoverbindzorg.nl.