CMO Flevoland

CMO Flevoland is hét advies en projectenbureau voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Samen met onze partners creëren we innovatieve oplossingen die bijdragen aan een krachtige samenleving. Een samenleving waarin iedereen meedoet.

We onderzoeken, initiëren, adviseren en realiseren. Altijd onafhankelijk. Met innovatiekracht, kennis van zaken en het vermogen te verbinden. Met een scherp oog voor de mensen voor wie we het doen. Zo realiseren we oplossingen met impact.

 

Ons aanbod

Project- en procesbegeleiding

In deze tijd waarin we met elkaar de zorg op een slimme manier willen organiseren zijn pilots, proeftuinen en ketennetwerk belangrijk. Dit betekent dat verschillende partijen met eigen belangen gaan samenwerken. Dat kan lastig zijn. Want hoe breng je al deze partijen op een lijn? Houd je overzicht en regie en weet je of het gewenste resultaat is bereikt?

Vanuit onze positie kunnen wij de project- of procesbegeleiding van u overnemen. En leggen wij waar mogelijk ook extra verbindingen voor meer bereik, impact en resultaat. Zodat u vanuit gedeeld belang kunt werken. En elkaar positief kunt versterken.

Advies

Op sommige momenten is het prettig dat een onafhankelijk persoon met u meedenkt. Iemand die begrijpt wat er bij overheden, zorg en welzijnsinstellingen leeft en gebeurt.

Vanuit ervaring weten onze adviseurs als geen ander wat er leeft. Zij denken graag vanuit hun onafhankelijke positie met u mee. Zij verbinden mensen, middelen en expertise en werken altijd toe naar concrete acties en resultaten.

Kwalitatief onderzoek

U wilt weten wat het effect is van behaalde resultaten. Vind het tijd om procedures, technieken, beleid verder te ontwikkelen of bij te stellen. U wilt weten wat er leeft bij de doelgroep. Wat de echte behoefte is.

Wat het ook is wat u wilt meten, wij kunnen u ondersteunen. Voor het juiste inzicht maken wij gebruik van verschillende kwalitatieve onderzoeksmethodieken:

  • Kwalitatief inzicht

    Geeft inzichten vanuit gebruikersgroepen en deelnemende partijen. Afhankelijk van de vraag maken we gebruik van methodieken als onder andere dialoogtafels, interviews, spiegelgesprekken en wijkscans.

  • Social Return on Investment

    Deze methode maakt (toekomstig) maatschappelijk rendement van investeringen in economisch en sociale zin meet- en zichtbaar.

  • Effectencalculator

    Deze methode onderzoekt de effectiviteit van projecten in het Sociaal Domein. De uitkomst laat zien waar de meerwaarde ligt voor inwoners en geeft inzicht in financiële opbrengsten.