CMO Project & Advies

Het team CMO Project & Advies onderzoekt, initieert, adviseert en realiseert. Altijd onafhankelijk. Met innovatiekracht, kennis van zaken en het vermogen te verbinden. Met een scherp oog voor de mensen voor wie ze het doet. Zo realiseert het team oplossingen met maatschappelijke impact.

Het team CMO Project & Advies richt haar focus op de sociale kracht van de inwoner. En beweegt zich met een kritische en creatieve blik naar de toekomst in samenwerking met haar partners.

Haar aanbod

 

Project- en procesbegeleiding

In deze tijd waarin we met elkaar de zorg op een slimme manier willen organiseren zijn pilots, proeftuinen en ketennetwerk belangrijk. Dit betekent dat verschillende partijen met eigen belangen gaan samenwerken. Dat kan lastig zijn. Want hoe breng je al deze partijen op een lijn? Houd je overzicht en regie en weet je of het gewenste resultaat is bereikt?

De adviseurs van het team CMO Project & Advies kunnen vanuit hun positie de project- of procesbegeleiding overnemen. En leggen waar mogelijk ook extra verbindingen voor meer bereik, impact en resultaat.

Meer informatie

 

Advies (inbreng expertise / meedenken / kennisbevordering)

Op sommige momenten is het prettig dat een onafhankelijk persoon meedenkt. Iemand die begrijpt wat er bij overheden, zorg en welzijnsinstellingen leeft en gebeurt. Vanuit hun onafhankelijke positie, kennis en ervaring denken de adviseurs van CMO Project & Advies graag mee. Zij verbinden mensen, middelen en expertise en werken altijd toe naar concrete acties en resultaten.

Meer informatie

 

Kwalitatief onderzoek

U wilt weten wat het effect is van behaalde resultaten en vindt het tijd om procedures, technieken en beleid verder te ontwikkelen of bij te stellen. U wilt weten wat er leeft bij een doelgroep. De adviseurs van het team CMO Project & Advies kunnen u ondersteunen. Voor het juiste inzicht maken zij gebruik van verschillende kwalitatieve onderzoeksmethodieken:

*Kwalitatief inzicht
Geeft inzichten vanuit gebruikersgroepen en deelnemende partijen. Afhankelijk van de vraag maken de adviseurs gebruik van methodieken als dialoogtafels, interviews, spiegelgesprekken en wijkscans.

*Social return on investment
Deze methode maakt (toekomstig) maatschappelijk rendement van investeringen in economisch en sociale zin meet- en zichtbaar.

*Effectencalculator
Deze methode onderzoekt de effectiviteit van projecten in het Sociaal Domein. De uitkomst laat zien waar de meerwaarde ligt voor inwoners en geeft inzicht in financiële opbrengsten.

 

Donatie op Locatie Flevoland

Lees verder