Donatie op Locatie geeft geld aan aantal Flevolandse initiatieven

Enkele Flevolandse initiatieven voor sociale of culturele activiteiten krijgen geld van het VSBfonds. De Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg in Lelystad krijgt een bijdrage voor het project ‘Eerlijke verhalen’. Stichting De Schoor in Almere krijgt bijdragen voor een zesde buurtkamer en project (Job)coach in de wijk. De Stichting Youth for Christ ontvangt een bedrag voor de mobiele jongerenontmoetingsplek in Emmeloord en de stichting Met Inzet Lukt Alles krijgt geld voor de herinrichting van de buurtmoestuin en de buurtwinkel in Lelystad. Het project ‘Almere, Zing Nederlands met me’ kreeg al eerder een bijdrage uit het fonds.

Het vermogensfonds startte dit voorjaar met Donatie op Locatie in Flevoland. Bij VSBfonds kwam een groot aantal aanvragen vanuit Flevoland binnen. Hiervan zijn acht passende projecten aan CMO Flevoland voorgelegd. Vijf initiatieven krijgen een financiële bijdrage. Twee kregen, om verschillende redenen, geen gift en over een project is nog geen beslissing genomen.

Ideeën aanmelden
Het succes van de eerste ronde heeft er toe geleid dat er een tweede en derde ronde van Donatie op Locatie komt. Wie een mooi idee heeft waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een sociale of culturele activiteit kan zich melden. Het gaat om initiatieven waardoor mensen anderen ontmoeten of inspireren, zich verder ontwikkelen of bijdragen aan de lokale of regionale gemeenschap.

Initiatieven kunnen een bedrag tot maximaal tienduizend euro krijgen. VSBfonds vindt een breed financieel draagvlak van belang, het is daarom raadzaam meerdere financiers te benaderen voor een donatie aan het project.

De volgende gespreksronde Donatie op locatie Flevoland is op 29 augustus in Lelystad. De aanvraag moet vóór 12 augustus binnen zijn bij het VSBfonds. Ook eind september is er een ronde. Aanmelden kan via www.vsbfonds.nl. Op die website is ook alle informatie te vinden. Het VSBfonds nodigt aanvragers met een passende aanvraag daarna uit bij CMO Flevoland in Lelystad voor een persoonlijk gesprek. Streven is indieners binnen twee weken te berichten of ze wel of niet een donatie krijgen.

Over VSBFonds
VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving.