Flitsspiratie BNS nagenoeg ‘uitverkocht’

De Zorgbelangorganisaties In Nederland voeren tot eind juni het programma ‘Burgerparticipatie Nieuwe Stijl’ (BNS) uit. CMO Flevoland doet dit in Flevoland en ’t Gooi. Wie meer wil weten over hoe dat gebeurt kan zich aanmelden voor de middagbijeenkomst op 3 juni ‘Flitsspiratie BNS’ in Almere.

Dan is er een interessant programma voor gemeentelijke ondersteuners van adviesraden, voor leden van adviesraden en voor burgerinitiatieven. De bijeenkomst wordt gehouden in Almere en is nagenoeg ‘uitverkocht’. Aanmelden kan nog wel, maar de kans bestaat dat er een wachtlijst wordt aangelegd.

Wilt u zich aanmelden, dan kan dit via deze link. Eind mei ontvangen deelnemers meer informatie over het programma.  Heeft u voor die tijd vragen, dan kunt u contact opnemen met Martine van de Voorde.

Waarom BNS?
Het doel van BNS is dat in gemeenten meer en betere participatie van burgers en cliënten ontstaat.
In Flevoland bieden we vooral op nieuwe wijze ondersteuning aan de Adviesraden Sociaal Domein.
Dat gebeurt:

  • door een training toegespitst op de lokale adviesraden
  • door het organiseren van een provinciaal netwerk Adviesraden Sociaal Domein Flevoland
  • door het organiseren van de bijeenkomst op 3 juni

Uitgangspunt van BNS is dat betere participatie in het sociale domein tot betere besluitvorming leidt. De in dit programma opgedane kennis wordt door middel van kennisdossiers verspreid onder andere gemeenten en burger- en cliëntenorganisaties.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Greet Kamminga van CMO Flevoland