Gemeente Lelystad maakt serieus werk van e-health

De gemeente Lelystad maakt serieus werk van e-health. Nieuwe technologische mogelijkheden, waaronder robotica en domotica, bieden mogelijkheden in de zorg. Daarvoor is echter veel nodig. De gemeente Lelystad heeft CMO Flevoland gevraagd hen daarbij te helpen. Op 4 juni werd een eerste bijeenkomst gehouden om partners en beoogde gebruikers van digitale zorginnovaties bij elkaar te brengen. De bedoeling is om op die manier samen een visie op e-health ontwikkelen en informatie met elkaar delen. Er is in klein gezelschap begonnen met de bedoeling om uit te breiden. Meedoen kan!

Eerste verkenning
Op 4 juni werd een eerste verkenning uitgevoerd naar hoe inwoners en organisaties aankijken tegen e-health, wat er al is en welke vragen er leven. Veel organisaties zijn bezig met e-health. Prettig was om met elkaar te bespreken en te ontdekken dat ieder dezelfde vragen heeft.

Zo kunnen bijvoorbeeld niet alleen inwoners, maar ook medewerkers moeite hebben met digitalisering. Kan daar gezamenlijk iets voor bedacht worden? Een collega van het team Zowelwerk van CMO Flevoland gaat daarmee aan de gang.

Meedoen? Neem contact op met: Greet Kamminga of, voor Zowelwerk, met Martine van de Voorde.

(Foto: Zorgfix.nl)