Groepsvoorlichting over onafhankelijke cliëntondersteuning

Uit onderzoek en ervaringen van de cliëntondersteuners van Adviespunt Zorgbelang Flevoland, onderdeel van CMO Flevoland, blijkt dat professionals in zorg en welzijn meestal wel weten dat cliënten recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning maar ze niet altijd op die mogelijkheid wijzen. Voor veel mensen is het lastig om complexe zorg, en de financiering daarvan, geregeld te krijgen. Een onafhankelijk cliëntondersteuner adviseert en begeleidt kosteloos clienten binnen de Wet langdurige zorg. Voor de gemeente Dronten wordt deze ondersteuning ook binnen het sociaal domein geleverd.

De onafhankelijke cliëntondersteuners van Zorgbelang Flevoland geven, op verzoek, groepsvoorlichtingen over deze dienst. Dit doen ze bijvoorbeeld bij bijeenkomsten van patiëntenverenigingen, professionals of bewoners. Wie meer informatie wil kan contact opnemen met Zorgbelang Flevoland, telefoonnummer 0320 – 752 231 of mailen naar clientondersteuning@cmo-flevoland.nl.