Herzieningsmogelijkheid aanvragen SectorplanPlus 4e tijdvak

Alle deelnemers met lopende aanvragen binnen het 4e tijdvak van de subsidieregeling SectorplanPlus mogen – indien gewenst – hun aanvragen herzien. Dat heeft subsidieverstrekker Ministerie van VWS recent aangegeven. Dit betreft dan zowel aanvragen, die (duidelijk) te hoog blijken te zijn geweest, als ook aanvragen, die (mogelijk) aan de te lage kant zijn ingestuurd.

Als deze situatie zich binnen jouw zorgorganisatie voordoet, dan kun je hierover contact opnemen met de regionale projectleider van SectorplanPlus. Voor regio Flevoland is dat Ton van Soest, bereikbaar via 06-20842724 en t.vansoest@zowelwerk.nl. Ook als je twijfelt of een aanpassing gewenst is, kun je met hem contact opnemen.

Het is hierbij wel noodzakelijk om uiterlijk 13 september a.s. hiervan melding te maken, anders is herziening in deze periode niet meer mogelijk.

Overigens zullen in 2022 nog één of enkele vergelijkbare herzieningsmomenten worden georganiseerd. Contactpersonen binnen SectorplanPlus (4e tijdvak) worden hierover per mail bericht.