Laatste kans voor invullen Regenboogenquête

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF) doet, in samenwerking met CMO Flevoland, onderzoek onder Flevolandse LHBT+.  Er is een enquête ontwikkeld en uitgezet. Daar heeft al een fiks aantal mensen op gereageerd. Wie nog aan het onderzoek wil meewerken heeft daarvoor nog een paar dagen de tijd. De reactietermijn loopt tot 23 juni. De Regenboogenquête vindt u hier en het verzoek is de link door te sturen naar uw netwerk LHBT+ kennissen en vrienden of hen in ieder geval te wijzen op dit onderzoek. Hoe meer mensen er meedoen, hoe beter in kaart gebracht kan worden waar het (nog) beter kan.

Het gevoel bestaat dat gemeenten in Flevoland te weinig weten over de ervaringen en behoeften van hun LHBT+-inwoners. Dit onderzoek moet daar verandering in brengen. Aan de hand van de uitkomsten zal er overleg plaatsvinden met Regenboogprovincie Flevoland, gemeenten, politie en organisaties in Flevoland.

Hoe werkt het?
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 20-30 minuten en kan ook op een later moment worden afgerond. De enquête staat online tot en met 23 juni 2019. Deelname is geheel anoniem. De uitkomsten van het onderzoek worden, in samenwerking met het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, geanalyseerd door CMO Flevoland en gepubliceerd in de media en op www.bureaugelijkebehandeling.nl. Respondenten kunnen ook zelf aangeven op de hoogte gehouden te willen worden van de uitkomsten.

Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Bureau Gelijke Behandeling Flevoland via info@bureaugelijkebehandeling.nl.