Landingspagina

Nederlandse gezinnen hebben veel media in huis. Vooral de tablet is in opmars, een op de drie gezinnen bezit er één. Van de gezinnen met een tablet speelt 66% van de kleuters er regelmatig mee. De televisie en het kinderboekje blijven favoriete media onder jonge kinderen. Dit blijkt uit het onderzoek Iene Miene Media naar het mediagebruik van peuters en kleuters. In kinderdagverblijf De Blauwe Tijger in Amsterdam nam D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham vandaag het onderzoek Iene Miene Media in ontvangst tijdens de lancering van de Maand van de Mediaopvoeding.

Contactpersooon:

Dieuwertje van den Berg
d.vandenberg@cmo-flevoland.nl

Delen:

We leggen actief de verbinding tussen zorgconsumenten, professionals en organisaties. Daarbij maken we gebruik van de denk- en doenkracht van de consument. Zo draagt CMO Flevoland bij aan prettig leven: leren, werken, wonen en zorgen in Flevoland.

Onderzoek mediagedrag peuters en kleuters

Stichting Mijn Kind Online voerde het onderzoek Iene Miene Media in opdracht van Mediawijzer.net uit onder 1500 ouders van kinderen tot en met 7 jaar. Uit het onderzoek komen de volgende conclusies naar voren:

  • Door de opkomst van touchscreen worden peuters en kleuters steeds vroeger zelfstandige mediagebruikers.
  • Kinderen kijken gemiddeld vanaf hun eerste jaar televisie en dvd. Zodra ze drie jaar zijn, ontdekken ze de tablet, smartphone en laptop.
  • Ouders zien positieve effecten op de ontwikkeling van taal, rekenen en motoriek en zijn trots op wat hun kind al kan.
  • Ouders maken zich wel zorgen over het zien van ongewenste reclame, te enge of sexy filmpjes, het niet kunnen stoppen en het in contact komen met verkeerde personen.
  • Ouders denken dat ze slechte ervaringen het beste kunnen voorkomen door regels te stellen en door samen met hun kind media te beleven. Ouders vinden het hun taak om te zorgen voor een veilige omgeving voor hun kind. Ze geven aan niet altijd te weten wat geschikte apps, websites en spelletjes zijn (46%), waar ze informatie over veilig internetgebruik kunnen vinden (52%) en wat een gebruikelijke hoeveelheid tijd is voor kinderen om per dag aan media te besteden (46%).

Maand van de Mediaopvoeding

Het onderzoek vormt het startpunt van de Maand van de Mediaopvoeding. Peuters en kleuters groeien op in een wereld van TV, computers, mobieltjes en games. Deze media bieden jonge kinderen ongekende mogelijkheden, zeker wanneer ouders dit goed begeleiden. Maar hoe stimuleer je de positieve effecten en wanneer moet je juist opletten en bijsturen?

Contact- of aanmeldformulier