Nieuwe koers: scherper aan de wind zeilen

Zowelwerk, CMO Flevoland en Zorgbelang Flevoland bundelen hun kracht om samen, als één organisatie een bijdrage te leveren aan een vitaal Flevoland met goede en toegankelijke zorg en ondersteuning.

Met veel van onze netwerkpartners zijn we in gesprek om te beluisteren waar de uitdagingen voor de nabije en verdere toekomst liggen. Zodat we onze ondersteuning steeds beter kunnen laten aansluiten bij de behoefte daaraan. Dat proces is al een tijdje op gang. Zo kunnen we ook in de toekomst meebewegen met de opgaven in onze sector.

Hier heb je wellicht al iets van gemerkt. Dit najaar delen we meer over onze nieuwe koers. Wordt vervolgd!