NL Leert Door – Sectoraal Maatwerk

Heb jij medewerkers in dienst die behoefte hebben aan perspectief en wil je hen helpen versterken in hun positie en ontwikkeling? Of wil je nieuwe medewerkers (zijinstroom) met potentie vinden en duurzaam verbinden aan jouw organisatie? De sectorale maatwerksubsidie van NL Leert Door biedt de kans om 70% van de kosten voor ontwikkel- en loopbaanadviezen voor (potentiële) medewerkers vergoed te krijgen. Waar nodig opgevolgd met extra begeleiding, een EVC-traject en/of scholing. Ook voor deze vervolgactiviteiten is een vergoeding vanuit NL Leert Door beschikbaar.

 

Verlenging aanvraagtijd

Goed nieuws, de aanvraagtermijn voor de subsidieregeling NL leert door, sectoraal maatwerk is verlengd tot 13 september.

Ook is aangekondigd dat de regeling zelf wordt verlengd met vier maanden. Dit betekent dat activiteiten uiterlijk 1 september 2022 afgerond dienen te zijn om in aanmerking te komen voor subsidie, i.p.v. de eerder gecommuniceerde 1 mei 2022. Dit biedt mogelijk kansen om voor meer medewerkers subsidie te ontvangen bij het inzetten van de bovengenoemde activiteiten.

Met de subsidie van NL Leert Door, Sectoraal Maatwerk biedt Zowelwerk-CMO Flevoland je de kans om als werkgever (potentiële) werknemers aan jouw organisatie te binden. Hiervoor bieden wij de volgende interventies aan tegen 30% van de reguliere kosten*:

  • een ontwikkel-/loopbaanadvies op maat;
  • extra begeleiding coaching op maat;
  • een EVC-traject;
  • (op)scholing met één van de opleidingen uit de bijgevoegde catalogus**.

 

* Geldig voor leden van Zowelwerk en andere werkgeversorganisaties aangesloten bij RegioPlus.

** Te denken valt aan scholingen die leiden tot certificeerbare eenheden die je hier kunt vinden.

 

Vragen?

Heb je nog vragen over NL Leert Door? Stuur jouw vragen naar info@zowelwerk.nl of bel met 0320-244259.