Officiële Ondertekening Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland

Op 30 september 2021 ondertekenen we de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland. Sinds de kick off eind vorig jaar hebben we samen hard gewerkt aan een gezamenlijke visie, ambitie en concrete actieagenda om te voorkomen dat het arbeidsmarkttekort zorg en welzijn in Flevoland verder toeneemt. Door te richten op drie actielijnen: instroom, behoud en anders organiseren.

Ruim dertig organisaties – zorg- en welzijn werkgevers, onderwijsinstellingen (vo-mbo-hbo), gemeenten, UWV en de provincie Flevoland – zetten op 30 september hun handtekening onder de ambitie een goede balans te realiseren tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van gezondheid, zorg en welzijn in Flevoland.

De afgelopen jaren heeft de Flevolandse Zorg en Welzijn sector de krachten gebundeld in het RAAT-netwerk, waarbinnen werving en behoud van personeel voor de sector centraal staat en waarin ook landelijke ontwikkelingen als de flexibilisering van onderwijs een plek hebben. Met het aflopen van de regionale samenwerking in RAAT in zicht, hebben de betrokkenen de ambitie uitgesproken de samenwerking te continueren en naar een volgend niveau te brengen. Met de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland (HCA ZWF) wordt deze stap gezet. Het bouwen en verstevigen van een tripartiete samenwerking, waarin de Zorg en Welzijn instellingen (werkgevers) met elkaar, het onderwijs én de overheid samenwerken om te voorzien in de behoefte binnen de provincie.

Meer informatie via Jana Smith: j.smith@cmo-flevoland.nl of 06-21366813.