Onderzoek onder Flevolandse LHBT+ van start

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF) doet, in samenwerking met CMO Flevoland, onderzoek onder Flevolandse LHBT+.  Het gevoel bestaat dat gemeenten in Flevoland te weinig weten over de ervaringen en behoeften van hun LHBT+-inwoners. Dit onderzoek moet daar verandering in brengen. Aan de hand van de uitkomsten zal er overleg plaatsvinden met Regenboogprovincie Flevoland, gemeenten, politie en organisaties in Flevoland.

Het verzoek is om de link naar de enquête door te sturen naar uw netwerk, LHBT+ kennissen en vrienden of hen in ieder geval te wijzen op dit onderzoek. Hoe meer mensen er meedoen, hoe beter in kaart gebracht kan worden waar het (nog) beter kan.

Wie kunnen er meedoen?
Iedereen die in Flevoland woont en die zichzelf identificeert als niet-hetero en/of niet-cisgender kan meedoen aan dit onderzoek.
Ofwel: bent u LHBT(lesbisch, homo, bi, transgender persoon, queer, panseksueel……… +) en woont u in Flevoland? Dan bent u van van harte uitgenodigd om de enquête in te vullen.
Kent u LHBT+ woonachtig in Flevoland? Wijs hen dan a.u.b. op dit onderzoek.

Hoe werkt het?
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 20-30 minuten en kan ook op een later moment worden afgerond. De enquête staat online tot en met 23 juni 2019. Deelname is geheel anoniem. De uitkomsten van het onderzoek worden, in samenwerking met het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, geanalyseerd door CMO Flevoland en gepubliceerd in de media en op www.bureaugelijkebehandeling.nl. Respondenten kunnen ook zelf aangeven op de hoogte gehouden te willen worden van de uitkomsten.

De RegenboogEnquête vindt u hier

Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Bureau Gelijke Behandeling Flevoland via info@bureaugelijkebehandeling.nl