CMO Flevoland

CMO Flevoland is hét advies en projectenbureau voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Samen met haar partners creëert CMO Flevoland innovatieve oplossingen die bijdragen aan een krachtige samenleving. Een samenleving waarin iedereen meedoet.

CMO Flevoland bestaat uit drie teams:

  • CMO Project & Advies
    Het team CMO Project & Advies onderzoekt, initieert, adviseert en realiseert. Altijd onafhankelijk. Met innovatiekracht, kennis van zaken en het vermogen te verbinden. Met een scherp oog voor de mensen voor wie ze het doet. Zo realiseert het team oplossingen met maatschappelijke impact.

  • Zorgbelang Flevoland
    Team Zorgbelang Flevoland staat voor een gezond en veerkrachtig Nederland. Het team vindt het belangrijk dat iedereen, ondanks ziekte, beperking, ouderdom of minder zelfredzaamheid, mee kan blijven doen aan de snel veranderende maatschappij. 

  • Zowelwerk 
    Zowelwerk is de regionale werkgeversorganisatie voor zorg en welzijn in Flevoland. Dit team werkt aan balans op de arbeidsmarkt, zodat zorg- en welzijnsorganisaties kwaliteit kunnen leveren.