OZOverbindzorg presenteert zich en organisaties kunnen aansluiten bij de beweging Positieve Gezondheid

De beweging Positieve Gezondheid komt op stoom. Op 31 januari was er in de Meerpaal te Dronten een succesvolle startbijeenkomst. De enthousiaste reacties hebben de nodige vervolgacties opgeleverd. Eén daarvan is dat we geregeld een lokale parel op het gebied van Positieve Gezondheid iets laten vertellen over hun ervaringen. OZOverbindzorg, winnaar van de Nationale Innovatieprijs Zorg 2019, krijgt op 25 april het podium. Dit gebeurt tijdens de grensoverschrijdende bijeenkomst; de grenswerkersbijeenkomst. Wilt u een keer aansluiten bij de grenswerkersbijeenkomst? Meld u aan bij Gerlinde Venema.

Wat is Positieve Gezondheid?
De kern van het nieuwe concept is dat gezondheid geen statisch gegeven is maar het vermogen om veerkrachtig te zijn, eigen regie te voeren en aanpassingsvermogen te hebben. Zo worden mensen aangesproken op hun vermogen tot actie en niet benaderd als passieve zieke of als patiënt. Positieve Gezondheid betekent dat iemand zingeving ervaart en vaardigheden ontwikkeld heeft om de uitdagingen van het leven aan te kunnen. Oftewel gezondheid is geen doel op zich, maar een middel om het leven te leven zoals iemand dat zelf graag wil, om welbevinden te ervaren en te kunnen floreren. Dit levert 6 dimensies op, die zes dimensies zijn:

  • lichaamsfuncties (ik voel me gezond en fit),
  • mentaal welbevinden (ik voel me vrolijk),
  • zingeving (ik heb vertrouwen in mijn toekomst),
  • kwaliteit van leven (ik geniet van mijn leven),
  • meedoen (ik heb goed contact met andere mensen) en
  • dagelijks functioneren (ik kan goed voor mezelf zorgen).

Deze brede invulling in zes dimensies wordt ‘Positieve Gezondheid’ genoemd.

Samenwerkende partijen werken aan het opstellen en ondertekenen van een intentieovereenkomst. Andere organisaties kunnen zich daarbij aansluiten.

Wat staat er op het programma?
OZOverbindzorg, winnaar van de Nationale Innovatieprijs Zorg 2019, krijgt tijdens de middag het podium. Om eenvoudiger samen te werken heeft OZOverbindzorg een online systeem ontwikkeld. Via dit platform worden de verschillende partijen met elkaar verbonden en houden ze elkaar op de hoogte. Iedereen weet wat de status is rondom de zorg is en weet wat de volgende stap zou moeten zijn.
Door de kortere lijnen werken betrokkenen gerichter aan de beste zorg. En het belangrijkste: de cliënt heeft overzicht over de eigen zorg. Zo wordt er weer met de cliënt gepraat in plaats van over hem of haar.

Programma
15.00  uur             Inloop met koffie/thee
15.10  uur             “Positieve Gezondheid in een Krachtige Flevolandse Samenleving”, door Roelf van Biessum, projectleider Provincie Flevoland
15.50 uur              “Het geheim van OZOverbindzorg in Zorg & Welzijn”, door Cindy Hobert, directeur OZO Verbindzorg
16.50 uur              “Beweging Positieve Gezondheid Flevoland en vervolg”, door Roelf van Biessum
17.00 uur              Sluiting

Kijk voor meer informatie:
https://www.ozoverbindzorg.nl/

Wij zijn u graag op 25 april!

Projectgroep Positieve Gezondheid
Provincie Flevoland
CMO Flevoland
GGD Flevoland
Proscoop