Donatie op Locatie Flevoland

Flevolandse initiatieven voor sociale of culturele activiteiten kunnen geld krijgen van het VSBfonds. Het fonds start met Donatie op Locatie in Flevoland. Wie vóór 10 mei een idee voor een activiteit indiende kan, bij goedkeuring, tot maximaal tienduizend euro ontvangen. CMO Flevoland is samenwerkingspartner van het VSBfonds.

Medewerkers van VSBfonds zijn op 23 mei aanwezig, om in samenwerking met onder meer CMO Flevoland, te spreken met mensen die een initiatief hebben dat lokale of regionale impact heeft. Het gesprek maakt deel uit van de behandeling van aanvragen tot tienduizend euro. Binnen twee weken na het gesprek horen aanvragers of ze van VSBfonds een donatie krijgen.

Over VSBFonds
VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Kijk hier of je kunt aanvragen.