Expex Flevoland

Doel van ExpEx

ExpEx zijn jongeren met ervaring in de jeugdhulp, die na een training hun ervaring in de praktijk inzetten. CMO Project & Advies coördineert het project in opdracht van Windesheim Flevoland en er wordt nauw samengewerkt met het Zorglandschap Flevoland Jeugd. Het doel van ExpEx Flevoland is het verbeteren van de jeugdhulp vanuit het perspectief van de jongeren zelf.

De opgeleide ervaringsdeskundigen worden breed ingezet. Dat kan bijvoorbeeld als ervaringsmaatje, vraagbaak, luisterend oor, adviseur, meedenker, voorlichter, projectontwikkelaar et cetera. De ExpEx zullen na de training ingezet worden binnen de Flevo Academie Jeugd, maar ook breder in het veld van de jeugdhulp. Het streven is dat de inzet van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulpverlening vanzelfsprekend wordt.

Het werven van jongeren begint na de startbijeenkomst, de jongeren starten in september met hun training.

Wil je meer informatie of zie je kansen? Neem contact op met Esther de Ruigh of Dorine ten Doeschot.

Wil je meer informatie over ExpEx landelijk? Klik Hier.

Klik voor informatie voor de Ambassadeurs of voor de folder met alle informatie