Fusie welzijnsinstellingen Urk

Foto:Het Urkerland.
Joop van Eck (voorzitter Caritas Urk, links) en Romke van der Veen (voorzitter JOW Urk, rechts) ondertekenen het overdrachtsdocument. Daarachter v.l.n.r. de bestuursleden: Kees ten Napel (JOW), Klaas Weerstand (JOW), Anne Salomonsen (directeur Caritas Urk), Stiene Kramer-Brouwer (Caritas Urk), Geertje Brouwer-Bode (Caritas Urk) en Ada de Jong (CMO Flevoland)

Twee welzijnsinstellingen in een relatief kleine gemeente. Beide instellingen werken vanuit een christelijke grondslag. Ieder met een eigen specifieke identiteit en achterban.

De vele veranderingen in het Sociaal Domein betekenen het nodige voor de instellingen. Vanuit deze situatie ontstaat een boeiende en uitdagende gedachte: is het mogelijk om tot een verregaande samenwerking of tot een stichting te komen? Ondanks dat er op sommige punten een verschil van inzicht bestaat? Met ondersteuning van de gemeente durven beide instellingen het aan. ‘Ja’, is het antwoord, ‘het is mogelijk!’

De opdracht luidt: door een zorgvuldig proces komen tot een vorm van samenwerking die aansluit bij de ambitie van beide stichtingen: “Een voor de Urker samenleving zo optimaal mogelijke welzijnsvoorziening, mede met oog op preventie”.

Reactie gemeente Urk:
“Er staat nu een welzijnsvoorziening waar Urk trots op kan zijn en waarmee de transformatie in het Sociaal Domein verder vormgegeven kan worden. De onafhankelijke begeleiding, de ervaring in andere fusietrajecten en de kennis van de lokale situatie van CMO Flevoland heeft bijgedragen aan het welslagen. Vanuit een transparante en constructieve houding werden stap voor stap lastige vraagstukken aangepakt. Niet alleen de betrokkenen uitten naderhand hun waardering voor de begeleiding, maar zeker ook de gemeente Urk” aldus de betrokken beleidsambtenaar.