Ontwikkeling gebruiksvriendelijke tablet ouderen

Er is een toenemende emotionele en sociale eenzaamheid onder alleenstaande ouderen. Zeker bij oudere alleenstaanden die op afstand wonen van familie en vrienden en digitaal weinig of niet vaardig zijn.

Om deze eenzaamheid aan te pakken werkt CMO Flevoland sinds 2015 samen met ouderen, YOOOM en Europese partners aan de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke tablet onder de naam project Kith&Kin. De tablet heeft als criteria makkelijk te begrijpen en te hanteren. En leuk om te gebruiken!

Inmiddels zijn er met eindgebruikers van deze gebruiksvriendelijke tablet al veel onderzoeken gedaan.
De onderzoeken hebben veel informatie opgeleverd. Deze informatie wordt gebruikt in de verdere ontwikkeling van de tablet.

Evaluatie tablet
In de komende drie maanden zullen eindgebruikers de tablet evalueren. Samen met familie en vrienden testen zij het eindproduct in het dagelijks leven. Na de definitive aanpassingen wordt het product gelanceerd en in de markt gezet. 31 Maart 2019 is de tablet klaar!

Achtergrond Kith&Kin
Project Kith&Kin is onderdeel van het Active & Assistend Living (AAL) programma. Doel van dit programma is ontwikkeling van innovatieve, op ICT gebaseerde, oplossingen voor ouderen en hun omgeving die binnen twee tot drie jaar op de markt beschikbaar komen. Het gaat om producten, diensten en systemen die de kwaliteit van leven van ouderen verbeteren. Zodat ze de regie over hun leven houden en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.