Samen ‘Krachtig tegen Armoede’

Op 23 november vond in de Noordoostpolder de succesvolle werkconferentie ‘Krachtig tegen Armoede’ plaats. Het doel van de gemeente was, om samen met mensen die in armoede leven en ondersteunende partijen, een beweging rondom armoede op gang te brengen. De 120 aanwezigen gingen aan de slag met de vraag; Hoe ziet de praktische uitwerking van deze doelen eruit?

Wie pakken dit op en wat is daarvoor nodig?

Afgelopen zomer bespraken ondersteunende partijen en mensen die in armoede leven waar de kansen en knelpunten liggen. Dit heeft geresulteerd in een lijst aandachtspunten beschreven in de ontwikkelagenda. De punten uit deze ontwikkelagenda waren de uitgangspunten van de werkconferentie. De aanwezigen hebben rondom tien thema’s, concrete invulling gegeven aan de beleidsdoelen. Rondom deze doelen zijn concrete commitment uitgesproken.

Binnenkort wordt op deze commitment teruggepakt; hoe loopt het, waar liggen nog kansen en waar kan worden samengewerkt?

De conferentie is door CMO vormgegeven en georganiseerd.