Vraag en aanbod extra zorgpersoneel coronacrisis versneld samenbrengen

De stijgende impact van het coronavirus vraagt veel van alle medewerkers in zorg en welzijn. De vraag naar tijdelijke inzet van extra (gediplomeerde) medewerkers wordt in deze tijd steeds groter. Tegelijkertijd bieden mensen in grote getale hun hulp na oproepen via social media. Juist nu, in deze bijzondere crisissituatie, willen wij invulling geven aan het doel waar we voor staan: de continuïteit van de zorg en welzijn in onze regio ondersteunen.

Extrahandenvoordezorg.nl
Verschillende initiatieven die zijn gelanceerd om extra zorgpersoneel te werven, bundelen hun krachten via www.extrahandenvoordezorg.nl. Op deze site geven vrijwel alle landelijke initiatieven hun aanmeldingen door aan de landelijke database. Via regionale contactpunten van werkgeversorganisaties worden kandidaten met ervaring in de zorg gekoppeld aan zorg- en welzijnsorganisaties die daar behoefte aan hebben. CMO Flevoland-Zowelwerk verzorgt de matching van vraag en aanbod in Flevoland.

Heeft jouw organisatie extra personeel nodig?
Heeft jouw organisatie behoefte aan extra personele inzet in het kader van de corona-crisis, en is dit verzoek nog niet doorgegeven? Dan kan dat via dit formulier.

Heb je medewerkers beschikbaar of melden belangstellenden zich bij jouw organisatie?
Dan kun je hen verwijzen naar het landelijke aanmeldformulier. De aanmeldingen worden dan meegenomen in de landelijke database van ‘Extra handen voor de zorg’.
Belangstellenden en vrijwilligers zonder zorgachtergrond verwijzen we graag door naar de website van het Rode Kruis.

Matchingsproces door Regionaal Contactpunt CMO Flevoland-Zowelwerk
Via het landelijke platform ontvangen wij alle aanmeldingen van zorgprofessionals en aanvragen voor extra personeel van organisaties die in het werkgebied van CMO Flevoland-Zowelwerk vallen. Het belteam van ons Regionaal Contactpunt neemt contact op met alle kandidaten om onder meer te vragen naar ervaring, opleidingsniveau en wanneer, waar, hoe lang de kandidaat beschikbaar is. Ook alle zorgorganisaties die een aanvraag doen voor extra personeel worden gebeld om de aanvraag te bespreken. Vervolgens maken we een match tussen de vraag van organisaties en het beschikbare aanbod van de extra zorgverleners. Wij doen daarbij een eerste check op geschiktheid. Daarna ontvangt de werkgever van ons contactgegevens van kandidaten waarmee zij zelf aan de slag kunnen.

Extra mentale steun voor medewerkers
Voor medewerkers in zorg en welzijn die in het werk geconfronteerd worden met corona staan professionele coaches klaar die extra mentale coaching en een luisterend oor bieden. Zij verwijzen zo nodig door naar gespecialiseerde hulp. Zorgmedewerkers kunnen in de gesprekken stoom afblazen. Nu, tijdens corona, maar ook na de crisis is daar steeds meer behoefte aan. Deze mogelijkheid om in preventieve gesprekken over het werk te praten kan bijdragen aan de inzetbaarheid van zorgprofessionals. Lees meer

Het project Extra handen voor de zorg wordt gedragen door alle partners. De projectleiding ligt bij RegioPlus, de koepelorganisatie van werkgeversorganisaties in samenwerking met de regionale contactpunten. In Flevoland pakt CMO Flevoland-Zowelwerk dit op.

Heeft u een vraag?
Werkgevers die zich hebben aangemeld via de website www.extrahandenvoordezorg.nl ontvangen van ons een telefoonnummer waarop wij dagelijks bereikbaar zijn tussen 10:00 en 14:00 uur.

Kandidaten en ingezette vrijwilligers kunnen contact opnemen met het Regionaal Contactpunt via contactpunt@zowelwerk.nl.

Andere vragen kunt u sturen naar info@zowelwerk.nl.

Vragen en antwoorden

Op extrahandenvoordezorg.nl staat een lijst met veelgestelde vragen. Deze wordt regelmatig geactualiseerd.

Onze partner Hanze advocaat heeft een Q&A lijst opgesteld over algemene juridische en arbeidsrechtelijke zaken rond (de gevolgen van het) coronavirus voor werkgevers.