Regionale verschillen in hoe inwoners kwaliteit van leven ervaren

De deelnemers aan het onderzoek Mijn Kwaliteit van Leven in Almere en Lelystad en Zeewolde geven hun kwaliteit van leven een voldoende maar een iets lagere score dan de deelnemers uit andere kernen in Flevoland. Daarmee wijkt de provincie niet af van landelijke resultaten. Stedelijke gebieden scoren in heel Nederland over het algemeen lager dan de plattelandsgemeenten. De oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld te vinden in een betere luchtkwaliteit, een relatief minder stressvol leven en de sterke sociale cohesie op het platteland.

Landelijk geven alle deelnemende inwoners hun kwaliteit van leven gemiddeld een 6,5. In Lelystad geven de deelnemende inwoners hun stad een 6,3. In Almere en Zeewolde is dat een 6,2. De deelnemers in Dronten geven hun kwaliteit van leven een 6,6. In de Noordoostpolder is dat een 6,7 en invullers uit Urk waarderen hun leven en gezondheid het hoogst met gemiddeld een rapportcijfer 7. Dit blijkt uit de resultaten uit Mijnkwaliteitvanleven.nl. De cijfers worden jaarlijks bekend gemaakt.

Mijn Kwaliteit van Leven is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait. In Flevoland wordt het begeleid door Zorgbelang Flevoland. Door twee keer per jaar de online vragenlijst in te vullen, brengen inwoners van Flevoland de waardering van verschillende elementen van hun leven in beeld. De vragen gaan over de persoonlijke situatie, de mogelijkheden en beperkingen, hoe inwoners gezondheid ervaren en hoe zij de zorg en leefomgeving waarderen.

Al ongeveer tweeduizend Flevolanders hebben, door het invullen van de vragenlijst, een persoonlijk overzicht van hun kwaliteit van leven. Met dat overzicht heeft de invuller helder in beeld wat goed gaat en wat beter kan. Zo zijn zij goed voorbereid om in gesprek te gaan met hun familie, zorgverlener of de gemeente en hoeven niet steeds hetzelfde verhaal te doen bij verschillende instanties. Ook geven de vele ingevulde lijsten duidelijkheid over welke hulp en ondersteuning de Flevolander nodig heeft en hoe inwoners hun leven, hun leefomgeving en gezondheid ervaren. Het geeft daarmee voor de gemeente bruikbare inzichten.

Prettig leven
Mijn Kwaliteit van Leven is een initiatief voor mensen met een chronische ziekte of beperking of ouderen en hun mantelzorgers. Zorgbelang Flevoland zorgt ook voor praktische toepassing door gemeenten, huisartsen en zorginstellingen bij dit landelijke initiatief te betrekken.

Iedere inwoner kan de vragenlijst invullen om meer inzicht te krijgen in de eigen situatie. Bekijk de voorbeelden op de website www.mijnkwaliteitvanleven.nl.