‘Alles is gezondheid…..Flevoland’ veelbelovend van start

Peter de Vreede, directeur CMO Flevoland, heeft tijdens de bijeenkomst ‘Een Krachtig Flevolands Netwerk’ op 26 april jongstleden het regionetwerk ‘Alles is gezondheid Flevoland’ gelanceerd. Een netwerk dat regionale partners, organisaties, bedrijven en individuen bij elkaar wil brengen om samen te bouwen aan een vitaal en krachtig Flevoland. De lancering vond plaats direct na de afsluiting van vier jaar Eenzaamheid in het provinciehuis in Lelystad.

Onder toeziend oog van alle aanwezigen ondertekende De Vreede de belofte van CMO Flevoland. Een belofte die de start van het regionetwerk betekende en waarin staat hoe CMO Flevoland een bijdrage wil leveren aan een vitaal en krachtig Flevoland.

De Vreede: ‘ Alles is gezondheid Flevoland raakt alle aspecten van het leven. Zo is eenzaamheid een aspect van gezondheid. Als verbindende partij met een uitgebreid netwerk wil CMO Flevoland een positieve bijdrage leveren aan al deze aspecten. En dat is belangrijk want er zijn veel bedreigingen.
Een paar voorbeelden: er is een tekort aan leerkrachten, een tekort op de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn, zijn er mensen met problematische schulden en is er laaggeletterdheid. Zaken die we met elkaar moeten oppakken’.

Oproep aansluiten

Onder de stoel van alle aanwezigen lag een handschoen. Na de oproep van de dagvoorzitter wie ook de handschoen aan wilde trekken om mee te bouwen aan een krachtig Flevoland reageerden de aanwezigen massaal. Uiteindelijk melden die middag ruim 20 partijen zich aan waaronder gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en vrijwilligers organisaties.

Hoe verder

De regionale partners, bedrijven, organisaties en individuen die zich hebben aangemeld worden door CMO Flevoland op korte termijn benaderd om de eerste ideeën uit wisselen. Daarbij wordt met elkaar onderzocht wat er al is en hoe vorm gegeven kan worden aan het netwerk.

Meer informatie

Regionale partners, bedrijven, organisaties en individuen die ook meer willen weten over het regionetwerk ‘Alles is gezondheid Flevoland’ kunnen zich aanmelden via info@cmo-flevoland.nl o.v.v. aanmelden regionetwerk. Ook kunnen zij telefonisch contact opnemen met Marielle Schipperen, Ratna Groenheijde of Marjon Woudstra via 0320 244 259.