Ruim 300 oud-verpleegkundigen en zorgverleners melden zich voor extra handen voor de zorg

Er zijn inmiddels meer dan 300 aanmeldingen van oud-verpleegkundigen en zorgverleners uit Flevoland binnengekomen via www.extrahandenvoordezorg.nl. CMO Flevoland-Zowelwerk verzorgt voor Flevoland de matching van deze kandidaten aan de vraag naar extra zorgpersoneel van zorgorganisaties. Onder andere extra personeel dat nodig is voor de tijdelijke Covid19-centra in het Dokter Jansencentrum in Emmeloord en St Jansdal Lelystad.

Dringend behoefte aan zorgpersoneel
Er is echter nog steeds dringend behoefte aan mbo en hbo verpleegkundigen en verzorgenden IG voor de komende periode. Ook is er op korte termijn vraag naar fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten, omdat mensen die in een zorglocatie herstellen deze zorg nodig hebben voordat ze weer veilig naar huis kunnen. Mensen met een zorgachtergrond die komende tijd beschikbaar zijn, kunnen zich nog steeds melden via www.extrahandenvoordezorg.nl. Het belteam van CMO Flevoland-Zowelwerk neemt contact op met de kandidaten om ze te matchen met de vraag van zorgorganisaties.

Nog niet zelfredzaam genoeg
De tijdelijke zogeheten Covid19-centra worden voorbereid voor patiënten die na corona-infectie geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben, maar nog niet zelfredzaam genoeg zijn om naar huis te kunnen. Ook patiënten met corona die niet naar het ziekenhuis hoeven maar wel intensieve zorg nodig hebben, worden hier verzorgd. Door deze unit in te richten worden zowel ziekenhuizen, verpleeghuizen én thuiszorg ondersteund.

Versneld uitstroom uit de ziekenhuizen
Door nu te zorgen voor extra bedden kan er op korte termijn versneld uitstroom uit de ziekenhuizen plaatsvinden waardoor daar ook weer plek vrijkomt voor nieuwe corona-patiënten. Daarnaast doen alle thuiszorgorganisaties er alles aan om waar mogelijk corona-patiënten ook thuis de benodigde zorg te bieden.

Operationeel
De locatie in Lelystad is ingericht, de GGD/GHOR Flevoland coördineert en ondersteunt deze tijdelijke zorgfaciliteiten.

Landelijk platform
Het platform www.extrahandenvoordezorg.nl is een breed landelijk samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).