Training jonge ervaringsdeskundigen om de jeugdhulp te verbeteren

Hoe kunnen we de ervaringen van jongeren binnen jeugdhulp inzetten voor het verbeteren van beleid? Door deze kennis van de jongeren zelf op een deskundige manier in te brengen. Het programma ExpEx Flevoland gaat van start. Gemotiveerde jongeren worden getraind tot ervaringsdeskundigen en (jeugd)organisaties en gemeenten creëren mogelijkheden voor het samenwerken met deze jongeren (ExpEx) om hun beleid te optimaliseren.

Training tot Experienced Expert (ExpEx)
In september start een training waar jongeren worden getraind die zelf ervaring hebben in de jeugdhulp. Het gaat om Flevolandse jongeren tussen de 18 en 28 jaar die ervaring hebben met jeugdhulpverlening, verslaving, dak- en thuisloosheid, psychische kwetsbaarheid, pesten, mishandeling, (v)echtscheiding en/of jong ouderschap. Na de training van 12 weken, gaan de jonge ervaringsdeskundigen aan de slag als adviseur bij (jeugd)instellingen en gemeenten, of als maatje van jongeren die zorg ontvangen. De jongeren ontvangen hiervoor een vergoeding. CMO Flevoland werft en begeleidt de jongeren. KernKracht zorgt voor de training en opleiding en ook het Zorglandschap Jeugd in Flevoland werkt mee aan ExpEx.

Aansluiten op de belevingswereld
Op andere plekken in Nederland wordt ook gewerkt met ExpEx. De meerwaarde van het project is dat het aanbod van jeugdzorg beter aansluit bij de belevingswereld van jongeren. Zij dragen bij aan de transformatie van de jeugdhulp door projecten op te zetten, advies te geven en hun expertise te delen. In Flevoland werken ExpEx samen met de Flevo Academie Jeugd (Hogeschool Windesheim), diverse Flevolandse (jeugdhulp)organisaties en de Flevolandse gemeenten.

Werving
Zijn er binnen uw organisatie jongeren die interesse hebben om ervaringsdeskundige te worden? Of ben je tussen de 18 en 28 jaar en heb je zelf interesse? Help dan mee deze oproep te verspreiden of meld je aan via onderstaande link. CMO Flevoland heeft wervingsmateriaal gericht op jongeren om de werving te ondersteunen. Klik voor informatie voor de Ambassadeurs of voor de folder met alle informatie

ExpEx worden?
We zoeken jongeren onder de 30 afkomstig uit Flevoland met voldoende afstand tot hun eigen ervaringen, die goed kunnen reflecteren op eigen processen en deel uit willen maken van een groep die elkaar begrijpt, stimuleert en inspireert. Ben of ken jij deze nieuwe toekomstige ExpEx in Flevoland dan horen wij dat graag!

Aanmelden
Wilt je wervingsmateriaal of meer informatie? Wil je je aanmelden? Neem dan contact op met Esther de Ruigh (e.deruigh@cmo-flevoland.nl) of Dorine ten Doeschot (d.tendoeschot@cmo-flevoland.nl).