Update SectorplanPlus zomer 2021

Recente bevoorschottingsronde  

Eind mei jl. heeft er opnieuw een bevoorschottingsronde plaatsgevonden. De zesde om precies te zijn. Ditmaal is er een totaalbedrag van bijna 3 ton uitgekeerd aan die deelnemers, die daar op basis van hun goedgekeurde verantwoordingsdocumenten recht op hadden. In totaal is er nu ruim 1,3 miljoen euro overgemaakt aan de deelnemers in Flevoland. De eerstvolgende bevoorschottingsronde staat geagendeerd voor oktober dit jaar.

Deadlines

Bij een subsidieprogramma horen per definitie deadlines. Voor het vervolg van SectorplanPlus tot september 2022 zijn er weer een aantal deadlines vastgesteld door de landelijke programmaleiding. Deze zijn te vinden op www.sectorplanplus.nl. De contactpersonen van deelnemende organisaties zijn hierover geïnformeerd.

Subsidie Zorg Praktijkleren

Sinds 1 juni jl. is het weer mogelijk om binnen de portal van SectorplanPlus een aanvraag in te dienen voor subsidie inzake de subsidieregeling Zorg Praktijkleren schooljaar 2020-2021. De laatste twee jaren was dit ook al mogelijk. Deze subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die de werkgever maakte voor de begeleiding van een leerling en mag gecombineerd worden met SectorplanPlus. Met behulp van de subsidie Zorg Praktijkleren worden werkgevers in feite gestimuleerd om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Aanvragen via de SPP-portal is nog mogelijk tot 1 september a.s. Voor meer informatie zie www.zorg-praktijkleren.nl of neem contact op met de helpdesk via info@zorg-praktijkleren.nl of via 088-0084580. Ook na afloop van SectorplanPlus blijft deze mogelijkheid overigens gewoon voortbestaan.

Controle Activiteiten A en B op basis van volledige registraties

Om zoveel mogelijk voorschotten te kunnen uitkeren heeft het Shared Service Center (de helpdesk van SectorplanPlus) binnen Activiteiten A (BBL-opleidingen) en B (HBO Duaal-opleidingen) tot op heden de nadruk gelegd op het controleren van de eerste drie documenten van registraties, waaronder de geautomatiseerde deelnemersverklaring. Op deze manier konden voorschotten worden uitgekeerd op basis van registraties die nog niet compleet waren.

Nu we langzaam maar zeker richting het einde van het SectorplanPlus gaan (t.w. 23 augustus 2022), ligt de nadruk vooral op het afhandelen van controles om zo ook tijdig de programmaperiode af te kunnen ronden. Derhalve controleert het Shared Service Center vanaf heden alleen nog volledige registraties. Dit geldt nu dus voor alle activiteiten, oftewel A t/m E.

Mogelijk vervolg op SectorplanPlus

Zoals inmiddels bekend loopt SectorplanPlus nog door tot 23 augustus 2022. Opleidingen worden na die datum niet meer gesubsidieerd vanuit SectorplanPlus, aangezien de looptijd van het 4e (en laatste) tijdvak dan wordt beëindigd. Inmiddels wordt er binnen de regionale werkgeversverenigingen en koepelorganisatie RegioPlus nagedacht over een mogelijke opvolger van SectorplanPlus: een nieuw meerjarig subsidieprogramma, gerelateerd aan het laten volgen van opleidingen en trainingen binnen de eigen organisatie. Maar wellicht ook breder, in de vorm van een arbeidsmarktsubsidie. Op dit moment is daar nog weinig concreets over te melden. Veel zal daarbij immers ook afhangen van het nieuwe kabinet, dat zal gaan aantreden. Mocht uw organisatie echter nu al een duidelijke mening hebben over wat als positief dan wel negatief werd c.q. wordt ervaren binnen SectorplanPlus, dan wordt u in de gelegenheid gesteld om dat aan de regionale projectleiders SectorplanPlus te laten weten. Een mail met uw ideeën voor een nieuw subsidieprogramma (met een looptijd van 4 of 5 jaar) wordt dus gewaardeerd.

Bij vragen over het bovenstaande kunt u altijd contact opnemen met de regionale projectleider SectorplanPlus van Zowelwerk: Ton van Soest, bereikbaar via 06-20842724 en t.vansoest@zowelwerk.nl.