Vacaturepeiling voorjaar 2021 is uit

In Noord-Holland en Flevoland stonden in het voorjaar van 2021 naar schatting 3500 vacatures open in zorg & welzijn. Hoewel in 2020 een daling was te zien in het aantal openstaande vacatures, lijkt het aantal vacatures nu weer toe te nemen. Het aantal openstaande vacatures is nagenoeg gelijk aan de eerste golf van de coronacrisis. Dat blijkt uit de vacaturepeiling voorjaar 2021 van Sigra, samen Voor Betere Zorg en Zowelwerk.

Het totaal aantal gemelde openstaande vacatures (2.527) steeg ten opzichte van het najaar van 2020 (2.065) en is daarmee nagenoeg gelijk aan het aantal openstaande vacatures in het voorjaar van 2020 (2.403). Het aandeel moeilijk vervulbare vacatures blijft verder dalen. Waar in het voorjaar van 2020 60% van de vacatures lang onvervuld bleven (> 3 maanden) was dat nu minder het geval (48%). Flevoland is de enige regio waar een stijging is te zien in het percentage moeilijk vervulbare vacatures (43% naar 56%).

In het voorjaar van 2021 is met name een daling te zien in het percentage moeilijk vervulbare vacatures in de sector ziekenhuizen en VVT. Waar in het voorjaar 2020 65% van de vacatures in het ziekenhuis moeilijk vervulbaar is, gaat dit nu om 40%.

Het percentage moeilijk vervulbare vacatures in de VVT is gedaald van 64% naar 57%.  Mogelijke verklaring is dat organisaties vacatures op andere manieren vervullen door de huidige context van Covid-19.

Stijging percentage moeilijk vervulbare vacatures in Flevoland

In de regio Flevoland is een stijging van het aantal moeilijk vervulbare vacatures te zien van 13%. Met name het aantal moeilijk vervulbare vacatures in de VVT is toegenomen (stijging van 23%). In de regio’s buiten het werkgebied van Zowelwerk waarin deze vacaturepeiling wordt gehouden zie je echter een daling in het percentage moeilijk vervulbare vacatures.

Effect coronacrisis per sector: grote verschillen

De impact van de coronacrisis is niet op alle sectoren en in alle regio’s even groot. Dat blijkt uit analyses door het UWV. Vanuit de zorgsector is er nog steeds veel vraag. Een groot aantal beroepen staat in de lijst kansrijke beroepen door het UWV.

Lees de Vacaturepeiling voorjaar 2021 Zowelwerk

Lees de volledige Vacaturepeiling voorjaar 2021

Bekijk de analyse van het UWV