Voorwaarden (verlengde) subsidieregeling coronabanen bekend

De subsidieregeling Coronabanen in de Zorg is verlengd tot en met 31 december 2021. Coronabanen zijn tijdelijke banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, om zorgprofessionals mee te ondersteunen. Voor de tweede periode is € 40 miljoen beschikbaar.  

De nieuwe voorwaarden voor de coronabanen in de zorg zijn samengevat in 6 punten: 

 1. Maximaal 6 maanden
  Je kunt in totaal (voor aanvraagperiode 1 en aanvraagperiode 2 samen) maximaal 6 maanden subsidie per medewerker aanvragen.
 2.  Minimaal 20 uur per week
  De medewerkers moeten gemiddeld minimaal 20 uur per week werken, gedurende een periode van minimaal 2 en maximaal 6 maanden.
 3. Directe link coronacrisis
  De medewerkers zijn bovenformatief. Hun werkzaamheden hebben een directe link met de gevolgen van de coronacrisis voor de zorg.
 4. Niet twee keer subsidie voor één functie
  De functies mogen niet ook op een andere manier bekostigd worden. Bijvoorbeeld door een andere subsidieregeling. 
 5. Tussen 1 januari en 1 oktober 2021 gecreëerd
  De coronabanen moeten na 1 januari 2021 en uiterlijk op 1 oktober 2021 zijn gecreëerd. Daarnaast mag je in de tweede aanvraagperiode alleen subsidie aanvragen voor medewerkers die je vanaf 1 juli 2021 inzet. 
 6. AGB-registratie
  Na het indienen van uw aanvraag wordt jouw organisatie gecontroleerd op een geldige AGB-code en een WTZI-toelating met behulp van het KvK-nummer. Heb je geen AGB-code? Dan wordt gecontroleerd of je een WTZI-toelating heeft. 

Organisaties kunnen de subsidie voor de tweede periode vanaf 14 juni aanvragen. Verlengen van coronabanen uit tijdvak 1 is mogelijk, zolang de totale duur maar niet over de zes maanden heen gaat.  

Meer informatie over de regeling vindt je op de website Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.