VSBfonds geeft geld aan Flevolandse initiatieven

Flevolandse initiatieven voor sociale of culturele activiteiten kunnen geld krijgen van VSBfonds. Het fonds organiseert in samenwerking met CMO Flevoland een nieuwe ronde van Donatie op Locatie in Flevoland. Wie vóór 14 mei een idee voor een activiteit indient kan, bij goedkeuring, tot maximaal tienduizend euro ontvangen.

Kansrijke projecten krijgen een uitnodiging om op 27 mei online in gesprek te gaan met medewerkers van VSBfonds. Na het gesprek beslist het VSBfonds, samen met CMO Flevoland, of er een bijdrage gedaan wordt. Binnen twee weken na het gesprek horen aanvragers of ze van VSBfonds een donatie krijgen.

Ideeën aanmelden

Wie een mooi idee heeft waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een (online) sociale of culturele activiteit, kan zich melden. Het gaat om initiatieven waardoor mensen anderen (online) ontmoeten of inspireren, zich verder ontwikkelen of bijdragen aan de lokale of regionale gemeenschap. De nieuwe aanvraag moet vóór 14 mei binnen zijn bij het VSBfonds. Aanmelden kan via www.vsbfonds.nl. Op die website is ook alle informatie te vinden.

Over VSBfonds

VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving.