Welzijnsorganisatie De Schoor pakt gezond uit!

Na de lancering van Alles is gezondheid…Flevoland heeft CMO Flevoland al met ruim 30 organisaties gesprekken gevoerd over een brede kijk op gezondheid en de creatie van een gezonde leefomgeving. Gesprekken die een diepe indruk hebben achtergelaten. Zoals het verhaal van Yvonne Prevaes, teamleider buurtcentra bij welzijnsorganisatie De Schoor in Almere. Met medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van 18 buurtcentra initieert zij stap voor stap activiteiten waardoor bewustwording in een gezonde aanpak ontstaat. Bij jong en oud.        

Al ruim twee jaar zijn de 18 buurtcentra van De Schoor onderweg om binnen en ook buiten de muren een gezonde leefomgeving te creëren. ‘Als welzijnsorganisatie kun je de ogen niet sluiten voor maatschappelijke ontwikkelingen op landelijk, regionaal en lokaal niveau’ zegt Yvonne. ‘Je ziet wat er gebeurt en wilt daarop inspelen’. Als voorbeelden noemt Yvonne het overgewicht van kinderen en de toename van het gebruik van alcohol onder ouderen.

Aan de slag met jeugd   
Yvonne: ‘Vanuit De Schoor brede werkgroep ‘Gezonde aanpak’ zijn we gestart bij de jeugd. Op de plekken waar kinderen hutten kunnen bouwen. Daar wordt friet gebakken en snoepzakjes verkocht. Is dit nodig vroegen wij onszelf af? Kunnen we een alternatief bieden’?

‘Om een alternatief te bedenken zijn we samen met kinderen aan de slag gegaan. Kinderen mochten meedenken en vooral meedoen. Bijvoorbeeld in het onderzoek hoeveel suiker er in drankjes zit. Door het zelf doen ontstaat er bij kinderen vanzelf een beweging. We bieden nu komkommer en tomaatjes aan. En natuurlijk zijn de zakjes snoep er ook nog’.

Yvonne: ‘Dit werkt heel goed. Kinderen vinden komkommer en tomaat net zo lekker. Ze moeten het aangeboden krijgen. In de centra krijgen de peuters nu ook na het peuterdansen een bakje fruit. En voor onze bezoekers van de buurtcentra staat er water en fruit op de bar. We bieden het gratis aan.

Ontwikkelen visie schenken alcohol
‘Een volgend stap is een visie ontwikkelen op het schenken van alcohol in onze buurtcentra. Wat doen we wel en wat doen we niet meer? Om hier mee aan de slag te gaan is er een werkgroep bestaande uit sociaal beheerders geformeerd. De werkgroep is nu drie kwart jaar onder weg en heeft al positieve resultaten geboekt’.

‘In eerste instantie heeft de werkgroep allerlei onderzoeken gedaan in verschillende organisaties en in de centra zelf. En is daarna met bezoekers en vrijwilligers in gesprek gegaan: Is schenken van alcohol zo vanzelfsprekend? Gaandeweg het proces ontstond er meer bewustwording. Er kwamen positieve reacties. De doelgroepen vonden het fijn dat er een visie werd ontwikkeld’.

‘De doelgroepen denken graag mee. En dat had ik niet verwacht’’ zegt Yvonne. ‘Want net als met het rookvrij maken gaat het anders schenken en/of verminderen van alcohol met emotie gepaard’.

‘Na deze inventariserende fase hebben we vervolgstappen gezet. De bar noemen we nu onze  ontmoetingsruimte, de reclame-uitingen zijn weg, hebben we de IVA instructie aangescherpt en verkopen we geen gemixte drankjes meer.  Ook hebben we met de buurtcentra meegedaan aan de landelijke ‘IkPas’ actie. De prijzen van alcoholische drankjes worden na de zomer vakantie verhoogd’.

‘Naast deze veranderingen stellen we ons nu ook de vraag vanaf welk tijdstip we alcohol willen schenken. Er is een vergunning die schenken vanaf 13.00 uur mogelijk maakt. Maar willen we dit ook? Alcohol schenken tijdens kinderactiviteiten of tijdens de lunch? Omdat er zoveel mensen gebruik maken van de buurtcentra houd je rekening met veel factoren. Leuk en uitdagend’ zegt Yvonne.

‘In onze mondelingen en schriftelijke uitingen benaderen we de veranderingen positief. De term ontmoedigingsbeleid heeft plaats gemaakt voor bewustwordingsbeleid. Het is leuk om met gezondheid bezig te zijn. En onze ervaring is dat mensen graag meedenken. Het gaat tenslotte om hun buurtcentrum. De leefomgeving waar ze veel tijd doorbrengen’.

Ervaringen delen
Yvonne: ‘Wat ik graag wil is ervaringen delen. Het is zo jammer om het wiel opnieuw uit te vinden terwijl er misschien hele goede voorbeelden zijn. Zijn er andere buurtcentra die ervaring hebben met het tijdstip waarop alcohol wordt geschonken? Dan hoor ik het graag. En omgekeerd, is er iemand die ik op weg kan helpen met ons bewustwordingsbeleid’? Laat het vooral weten. Je kunt mij telefonisch benaderen via 036 527 85 00.