Wet langdurige zorg

Heeft u te maken met langdurige zorg? En heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning? Woont u in Flevoland of Gooi- en Vechtstreek? De onafhankelijke cliëntondersteuners van Adviespunt Zorgbelang helpen u graag verder! Kosteloos.

Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning?
Onafhankelijke cliëntondersteuning is ondersteuning bij het regelen van zorg en het maken van afspraken hierover. De cliëntondersteuners zijn onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren. Samen met u,  uw familieleden of vrienden helpen de cliëntondersteuners om weloverwogen keuzes te maken voor zorg die op dat moment het beste bij u past. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Het aanbod
* Informatie en advies over het regelen van langdurige zorg
* Informatie en advies over het Persoonsgebonden Budget (PGB)
* Hulp bij het kiezen van een zorgaanbieder die past bij uw voorkeur
* Ondersteuning bij het opstellen, evalueren en bijstellen van een zorg(leef)plan
* Ondersteuning bij klachten over de langdurige zorg
* Bemiddeling wanneer de cliënt en zorgaanbieder er samen niet uitkomen

Werken vanuit de regio
De cliëntondersteuners werken vanuit de regio. Daardoor kunnen zij u goed infomeren over de mogelijkheden van zorg in die regio. Bijvoorbeeld over het aanbod van zorgaanbieders, mogelijke wachtlijsten en de kwaliteit van zorgaanbod.

Hoe gaan zij met uw gegevens om?
De cliëntondersteuners gaan vertrouwelijk om met de verstrekte informatie. Het gebruik van persoonlijke gegevens is vastgelegd in een privacyreglement.  U kunt hier ook een gebruiksvriendelijke versie vinden van het Privacyreglement Adviespunt Zorgbelang 2020 (cliëntvriendelijke samenvatting van het reglement)

Heeft u een klacht over de cliëntondersteuners en/of hun diensten? In het klachtenreglement staat wat u kunt doen.