Zorgbelang

Zorgbelang betrekt patiënten, cliënten en burgers al in een vroeg stadium bij het ontwikkelen en verbeteren van zorg- en welzijnsbeleid. Dit zorgt ervoor dat het beleid goed is afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van deze patiënten, cliënten en inwoners. Zij weten immers als geen ander hoe de zorg en welzijn in praktijk werkt.

Om de wensen en behoeften van patiënten, cliënten en inwoners in kaart te brengen maakt Zorgbelang gebruik van:

Mijnkwaliteitvanleven.nl
Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait.
Juist nu er veel in de zorg verandert. Door twee keer per jaar de online vragenlijst in te vullen, brengt een cliënt, patiënt of inwoner in beeld hoe zij de zorg ervaren. En hoe de zorg verbeterd kan worden.

Zorg Verandert
Zorg Verandert is er voor mensen die zelf zorg en ondersteuning nodig hebben (nu of in de toekomst), hun naasten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Zij krijgen ondersteuning op hun weg naar betere, passende oplossingen voor hun leven, op het gebied van zorg en ondersteuning. Door mensen met elkaar in gesprek te brengen. Naar de website

 

Leven zoals je wilt
Hoe wil een cliënt zijn leven het liefst leiden en hoe organiseren we zorg en ondersteuning daarbij? De zorgkantoren Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis hebben in samenwerking met het ministerie van VWS het initiatief genomen tot het experiment ‘Leven zoals je wilt’. We laten gebaande paden los en zoeken naar nieuwe oplossingen. Meer info