Zorgbelang Flevoland

Team Zorgbelang Flevoland staat voor een gezond en veerkrachtig Flevoland. Het team vindt het belangrijk dat iedereen, ondanks ziekte, beperking, ouderdom of minder zelfredzaamheid, mee kan blijven doen aan de snel veranderende maatschappij.

Team Zorgbelang Flevoland betrekt patiënten, cliënten en inwoners al in een vroeg stadium bij de ontwikkeling en verbetering van zorg- en welzijnsbeleid. Want als geen ander weten zij hoe zorg en welzijn werkt in de praktijk. Zorgbelang Flevoland bestaat uit:

Adviespunt Zorgbelang

Onafhankelijke cliëntondersteuning helpt als u zorg of ondersteuning nodig heeft
Wie zorg nodig heeft merkt vaak dat dit niet gemakkelijk te regelen is. U kunt daar hulp bij krijgen. Snel, gratis en onafhankelijk. Adviespunt Zorgbelang werkt voor Flevoland en het Gooi.
Meer informatie

Cliëntondersteuners
De Schans 19 – 45
8231 KA Lelystad
clientondersteuning@cmo-flevoland.nl
0320 – 752 231

Burgerparticipatie: meedenken, meedoen, meebeslissen

Iedere burger heeft kennis, ervaring en inzichten die waardevol zijn voor de samenleving. Daarom is het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te denken en doen.

Hoe pak je dat als gemeente of als adviesraad succesvol aan? Wij als Zorgbelangorganisatie ondersteunen gemeenten bij het betrekken van burgers bij nieuw te maken beleid.

Bekijk hier een kort filmpje over hoe we dat doen en wat we gemeenten te bieden hebben. Deze infographic toont resultaten die tot nu toe bereikt zijn.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Greet Kamminga, g.kamminga@cmo-flevoland.nl.

 

Mijnkwaliteitvanleven.nl

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait.
Juist nu er veel in de zorg verandert. Door twee keer per jaar de online vragenlijst in te vullen, brengt een cliënt, patiënt of inwoner in beeld hoe zij de zorg ervaren. En hoe de zorg verbeterd kan worden.