Projecten en diensten

Inkoopvoordelen voor leden

Zowelwerk biedt haar leden voordelen door samenwerkingen aan te gaan met diverse aanbieders van interessante diensten. Heb je interesse in een partner- of lidmaatschap van Zowelwerk? Neem contact op via info@zowelwerk.nl of 0320-244 259. Lees meer

Arbeidsmarktinformatie

Kiezen er straks nog voldoende jongeren voor een opleiding in zorg en welzijn? Welke competenties worden er van het toekomstige personeel verwacht? En wat betekent dit voor het huidige personeel, de toekomstige werknemers en de inhoud van de opleidingen? Goed strategisch arbeidsmarktbeleid kan niet los worden gezien van arbeidsmarktonderzoek. Cijfers en prognoses zijn nodig om beleid te onderbouwen. Lees meer

Uitstroomonderzoek

Om welke redenen vertrekken medewerkers en waar gaan zij naartoe? Maar weinig organisaties voeren structureel uitstroomonderzoek uit. Bovendien mist vaak vergelijkingsmateriaal. Zowelwerk heeft daarom een uitstroomonderzoek opgezet in samenwerking met Presearch, specialist op dat gebied. Lees meer

Vacaturewebsite Zowelwerk

Zowelwerk biedt dé vacaturewebsite voor zorg en welzijn in Flevoland. Voor werkgevers is de vacaturewebsite van Zowelwerk de plek voor de werving van personeel. Voor werkzoekenden en medewerkers is het de plek om de mogelijkheden binnen zorg en welzijn in Flevoland te ontdekken. Lees meer

Netwerkbijeenkomsten

Zowelwerk faciliteert en organiseert een groot scala aan laagdrempelige netwerkbijeenkomsten gericht op het onderling verbinden met regionale vakgenoten en het delen van kennis. Er zijn netwerkbijeenkomsten voor de volgende thema’s: kiezen & toeleiden, werken & behoud, leren & opleiden, HRM, recruitment en arbeidsmarktcommunicatie. Wilt u meer informatie of deelnemen aan een van de netwerken? Neem contact op via ino@zowelwerk.nl of 0320-244259.

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland

De afgelopen jaren heeft de Flevolandse Zorg en Welzijn sector de krachten gebundeld in het RAAT-netwerk, waarbinnen werving en behoud van personeel voor de sector centraal staat en waarin ook landelijke ontwikkelingen als de flexibilisering van onderwijs een plek hebben. Met het aflopen van de regionale samenwerking in RAAT in zicht, hebben de betrokkenen de ambitie uitgesproken de samenwerking te continueren en naar een volgend niveau te brengen. Met de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland (HCA ZWF) wordt deze stap gezet. Het bouwen en verstevigen van een tripartiete samenwerking, waarin de Zorg en Welzijn instellingen (werkgevers) met elkaar, het onderwijs én de overheid samenwerken om te voorzien in de behoefte binnen de provincie.

Meer informatie via Jana Smith: j.smith@cmo-flevoland.nl of 06-21366813.

SectorplanPlus

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de meerjarige subsidieregeling SectorplanPlus voor werkgevers in zorg en welzijn ingesteld. Deze subsidie moet een extra impuls geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders. Contactpersoon: Ton van Soest via 06-51 549 529 of sectorplanplus@zowelwerk.nl Lees meer

Ontdekdezorg Week

De Ontdekdezorg Week is een initiatief van de veertien regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn. Duizenden zorg- en welzijnsorganisaties in het hele land laten die week zien wat het betekent om in zorg en welzijn te werken. De Ontdekdezorg Week heeft als doel om potentiële zij- en herinstromers te motiveren om te kiezen voor een baan en/of opleiding in deze sector. Deze week vindt jaarlijks plaats in de 3e week van maart.

www.ontdekdezorgweek.nl

Vlogacademie Flevoland

Wie kan het beste vertellen over het werk in zorg en welzijn? De eigen medewerkers natuurlijk! Zowelwerk organiseert daarom de vlogacademie ‘Van interne trots naar extern werven’. Het traject sluit aan op de wens van Flevolandse werkgevers om het imago van de sector gezamenlijk aan te pakken en de instroom van nieuwe medewerkers te vergroten. Met échte verhalen vanaf de werkvloer. Interesse? Neem contact op met Annick van der Hoeven: a.vanderhoeven@zowelwerk.nl of 06-403 334 77.

Sterk in je werk

De zorg verandert en daarmee het werken in de zorg ook. Binnen het project Sterk in je werk is er de mogelijkheid om een gratis loopbaanimpuls te krijgen voor iedereen die de stap naar zorg en welzijn (weer) wil maken, maar niet weet hoe ze dit moeten aanpakken. En voor iedereen die in zorg en welzijn werkt, en nadenkt over een volgende stap in hun loopbaan.

www.sterkinjewerk.nl

Lespakket ‘Aan jou hebben we wat’

Om leerlingen van het vmbo, havo en vwo enthousiast te maken voor een loopbaan in zorg en welzijn is het lespakket ‘Aan jou hebben we wat’ ontwikkeld. Hiermee kunnen ze zich voorbereiden op een goede beroepskeuze. Geen stoffige, saaie lessen, maar digitaal, interactief en fris. Er zijn twee lespakketten: vmbo (einde 2e jaar) en havo/vwo (einde 3e jaar), met twee verdiepende modules: ‘Zorg 2.0: Van sensor tot robot’ en ‘Gehandicaptenzorg: Maak jij het verschil?’. Voor het basisonderwijs is een module voor groep 7 en 8 gemaakt om op speelse wijze kennis te maken met zorg en welzijn. Het gratis lespakket ‘Aan JOU hebben we wat’ kan besteld worden via www.aanjouhebbenwewat.nl.

Blijfinzetbaar.nl

Duurzame inzetbaarheid is belangrijker dan ooit. Om zorg- en welzijnsorganisaties te ondersteunen is de website blijfinzetbaar.nl ontwikkelt. Dit is dé website voor beleid en praktijk rond duurzame inzetbaarheid voor zorg en welzijn. De website combineert de nieuwste wetenschappelijke inzichten en instrumenten voor HRM en beleid, met Gezond & Zeker-tools, tips en praktijkverhalen voor de professional op de werkvloer.

Zowelwerk is aangesloten bij RegioPlus.